Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego

Adres: ul. Adama Mickiewicza 3
64-600 Oborniki

Kontakt: tel./fax (61)29-61-569
(0) 695 204 682
e-mail: dyrektor@lo.oborniki.info

Dz.Przedsiębiorczości

 "Dzień przedsiębiorczości" to program jednodniowych praktyk skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dzień Przedsiębiorczości odbywa się pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.


Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

- odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

Szczegóły dotyczące programu: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/


Dzień Przedsiębiroczości odbywa się w naszej szkole co roku, w kwietniu.


Szkolnym Koordynatorem projektu jest pedagog - Patrycja Brodzińska
tel. 695 204 696, e-mail:p-brodzinska@tlen.pl