Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego

Adres: ul. Adama Mickiewicza 3
64-600 Oborniki

Kontakt: tel./fax (61)29-61-569
(0) 695 204 682
e-mail: dyrektor@lo.oborniki.info

MATURA 65

Stowarzyszenie Absolwentów Matura 65

Stowarzyszenie  powstało na rzecz zintegrowania  Absolwentów  Liceum Ogólnokształcącego nr 37 w Obornikach, którzy kształcili się w latach 1961-65. Inicjatywa  powołania Stowarzyszenia wiąże się z organizacją Jubileuszu  50-ciolecia zdania matury w 1965r.

Serdeczna atmosfera spotkań organizacyjnych i samego Jubileuszu przełożyła się na inicjatywę   założenia Stowarzyszenia, co uzyskało moc prawna 12 maja 2016r.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Obornikach , której przedstawiliśmy nasze inicjatywy przyjęła nas z życzliwością i udzieliła wsparcia oferują pomieszczenie na cele działalności.

Stowarzyszenie realizuje trzy cele statutowe; wspiera Liceum  , integruje absolwentów i prowadzi pomoc wzajemną oraz podejmuje działania na rzecz pamięci historycznej środowiska obornickiego.      

Regon:    36443492000000
NIP:        6060096372
KRS:      0000616732

Konto: Ludowy Bank Spółdzielczy ul. Powstańców Wlkp.5 64-600 Oborniki

Nr: 32 9055 0003 0000 0015 6518 0001  


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Matura 65
dr Adam Borowicz - Prezes
Jerzy Kania - Wiceprezes
Aleksandra Pedde - Skarbnik
Tadeusz Nowicki - Sekretarz
Anna Małecka - Członek

Andrzej Mysiak - Kronikarz