Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego

Adres: ul. Adama Mickiewicza 3
64-600 Oborniki

Kontakt: tel./fax (61)29-61-569
(0) 695 204 682
e-mail: dyrektor@lo.oborniki.info

Pamięć pokoleń

Stowarzyszenie Współprcy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu

Nasza Szkoła przystąpiła do współpracy ze Stowarzyszeniem Memoramus we wrześniu 2008 roku.

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Impulsem do jego utworzenia  stał się wyjazd poznańskich szkół do Katynia, wiosną 2005 roku. Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy sześciu poznańskich szkół z przedstawicielami Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. Główne idee Stowarzyszenia to: ocalenie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej, pomoc Polonii a także nawiązanie wzajemnych kontaktów młodych ludzi z Polski i krajów byłego Związku Radzieckiego, organizacja corocznych wyjazdów młodzieży do Katynia, wspólne Marsze Pamięci, wspieranie wymian z Białorusią, Rosją, Kazachstanem, Ukrainą, Litwą. Ponadto, w ramach Stowarzyszenia, zrzeszone w nim szkoły realizują projekt edukacyjny Trwała pamięć pokoleń, opierający się na wewnątrzszkolnych działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Prezesem MEMORAMUSA  i jednocześnie inspiratorem jego działalności jest Pan Wincenty Dowojna, syn zamordowanego w Katyniu oficera WP, zesłany jako dziecka z matką i innymi członkami rodziny do Kazachstanu.

PROJEKT  " TRWAŁA PAMIĘĆ POKOLEŃ" 


W ramach wspólpracy ze Stowarzyszeniem realizujemy projekt " TRWAŁA PAMIĘĆ POKOLEŃ". Projekt ma na celu ocalenie pamięci o losach Polaków na wschodzie w XX wieku. Projekt skupia się na pogłębianiu wiedzy uczniów dotyczącej przede wszystkim Katynia oraz zsyłek na Sybir. Dzięki uczetsnictwie w projekcie: 

-uczestniczymy w Marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, 

-wyjeżdżamy do Rosji na Marsz Pamięci Gniezdowo - Las Katyński, 

-zwiedzamy Podlasie, poznając wielokulturowość tamtych rejonów, 

-odwiedzamy miejsca związane z martyrologią narodu polskiego w Rosji, na Białorusi, 

-uczetsniczymy w sesjach naukowych, wykładach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

-integrujemyą się z młodzieżą innych szkół zrzeszonych przy realizacji projektu. 


Udział młodzieży w wyjazdach jest dofinansowywany przez Stowarzyszenie. 

Szkolnym koordynatorem projektu jest  Patrycja Brodzińska ( pedagog szkolny). 

Memoramus - http://memoramus.pl/